У ряді держав іноземцям обзавестися нерухомістю вкрай важко. Наприклад, в Швейцарії для цього буде потрібно спеціальний дозвіл влади. Але Україна відноситься до прямо протилежної категорії країн. Тут, навпаки, законодавство сприяє іноземним громадянам у їх намір стати власниками квартир, будинків і інших нерухомих об’єктів. І на росіян це теж поширюється в повній мірі. Про те, як узаконити нерухомість в Україні, у цій статті адвоката Олега Сухова. Дозволено володіти всім, крім сільгоспугідь Стаття 26 української Конституції та стаття 3 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» наділяє іноземців тими ж правами, якими користується місцеве населення. За умови, звісно, що приїжджі […]

Як іноземцю узаконити нерухомість в Україні ?


В Украине введен новый порядок регистрации прав на недвижимость. В чем же заключается суть изменений? Какие органы теперь занимаются регистрацией? Как происходит оформление прав на недвижимость? Этот год ознаменовался настолько существенными изменениями в порядке регистрации недвижимости, что их без преувеличения можно назвать революционными. История вопроса В начале девяностых годов­ коренным образом изменились экономические основы украинского государства: Законом Украины «О собственности», принятым 7 февраля 1991 г., было установлено­, что в индивидуальной собственности граждан могут находиться дачные, садовые, жилые дома. Гражданин может приобрести квартиру или дом из государственного или общественного жилого фонда и распоряжаться имуществом по своему усмотрению: продавать, дарить, сдавать в наем, завещать. Земля […]

Регистрация прав на недвижимость. Новые правила


Те, що обмеження не були зареєстровані в реєстрі, не може служити підставою для висновку про відсутність таких обмежень і про те, що відповідач має право вільно розпоряджатися нерухомим майном, якщо про встановлену судом заборону відчужувати майно відповідачу було відомо. Встановлені ухвалою суду про забезпечення позову обмеження діють, навіть якщо не були зареєстровані у відповідному державному реєстрі. Цей факт не може служити підставою для висновку про відсутність таких обмежень і про те, що особа має право вільно розпоряджатися нерухомим майном, якщо їй було відомо про встановлену судом заборону відчужувати майно. До такого висновку прийшов Верховний Суд України в постанові від 18 […]

Заборона суду на відчуження майна діє, навіть якщо вона не ...